Opraab til Kollegiernes Alumner!

Vi haver den Fornøjelse at oplyse vore Medalumner om, at der paa hine Kollegier er blevet dannet et Bryggerlaug.

Under Navnet Akademisk Bryggerlaug paa Studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus er det vort Formaal at yde Støtte til Haandbryggekunstens Fremme paa Studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus.

Skulde De være interesseret i at tilslutte Dem vor Sag, kontakt da vor Oldermand Rosenørn paa Lokalnummer 7107 eller vor Skatmester Guldager paa Telefonnummer 61 33 85 47